KimPhú 21:41 ngày 22/9/18 trong  Bảng văn phòng, bảng từ

Những phụ kiện cần thiết cho bảng viết

Bảng kính cường lực là loại bảng sử dụng kính thường những đã được tôi ở nhiệt độ từ 680-700 độ C.