MinhNhật 17:17 ngày 29/4/18 trong  Đầu in mã vạch công nghiệp

Chiếc máy in nhỏ bé nhất lại có thể in tem nhãn

Một số loại máy in hóa đơn còn có thêm chức năng kiểm soát ngăn kéo đựng tiền. Công nghệ in chuyển nhiệt là một phương pháp khác nó sử dụng một dải ruy băng nhạy nhiệt thay vì giấy nhạy nhiệt, nhưng sử dụng đầu in nhiệt tương tự. * Một máy in nhiệt (bao gồm máy in hóa đơn và máy in mã vạch) bao gồm các thành phần chính: + Đầu in nhiệt: tạo ra nhiệt; in lên trên giấy.