HoàngMinh 06:47 ngày 06/4/20 trong  thiết bị hồ bơi

Công ty thi công bể bơi hàng đầu việt nam

TCVN 4260 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Các tài liệu  chứng dẫn sau  cực kỳ nên thiết  khi vận dụng tiêu chuẩn này. Đối  mang những tài liệu  viện dẫn không ghi năm  công bố thì  áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả  các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 2622, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế. TCVN 4513, Cấp nước bên...
Sôi động trong tuần
Bài viết ngẫu nhiên